”Asiakkaat”-rekisteri

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
14.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: TRS-Tech Oy
Y-tunnus: 3142732-2
Osoite: Kehäkatu 62
Postinumero: 70600
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 050 591 8070
Sähköpostiosoite: trs-tech@trs-tech.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: TRS-Tech Oy
Nimi: Tero Räsänen
Osoite: Kehäkatu 62
Postinumero: 70600
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 050 591 8070
Sähköpostiosoite: tero@trs-tech.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja asiakkaan tilinavausten myötä. Tallennettuja henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitoon, luottokelpoisuuden arviointiin ja laskutuksen hoitamiseen.

Henkilötunnusta ei tallenneta rekisteriin, ellei kyseessä ole yksityinen elinkeinon harjoittaja tai siihen rinnastettava yhteisö, jolloin se tarvitaan luottokelpoisuuden tarkastamista varten.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän solmimalla kauppasuhteen yritykseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
henkilön nimi / tai yrityksen nimi
henkilö- (tarvittaessa) / Y-tunnus
laskutus- ja käyntiosoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
mahdolliset muut asiakkaan ilmoittamat tiedot vapaassa viestikentässä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta, yrityksen tiedot kerätään YTJ:n tietopalvelusta.

7. Henkilötietojen käsittelijät

”Asiakkaat”-rekisterin tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisen rekisterin tietoja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

TRS-Tech Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

”Asiakkaat”-rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.

10. Rekisterin suojaus

”Asiakkaat” -rekisterimme sijaitsee sähköisessä taloushallinnon MaestroNG-ohjelmistossamme. Palveluntuottajana toimii Mediamaestro Oy ja tiedot sijaitsevat heidän palvelimellaan. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
trs-tech@trs-tech.fi

13. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.