Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
14.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: TRS-Tech Oy
Y-tunnus: 3142732-2
Osoite: Kehäkatu 62
Postinumero: 70600
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 050 591 8070
Sähköpostiosoite: trs-tech@trs-tech.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: TRS-Tech Oy
Nimi: Tero Räsänen
Osoite: Kehäkatu 62
Postinumero: 70600
Postitoimipaikka: Kuopio
Puhelinnumero: 050 591 8070
Sähköpostiosoite: tero@trs-tech.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja sähköisen asioinnin lomakkeiden sekä asiakaspalautteiden ja yhteydenottopyyntöjen täyttämisen myötä. Lomakkeisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on lomakkeen täyttänyt.

Lomaketta täyttäessä on syytä huomioida, että henkilötunnusta tai muuta salassa pidettävää tietoa ei tule laittaa, kuin niille lomakkeille, joissa sitä kysytään.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän verkkosivustolla henkilön lähettäessä lomakkeen täyttämillään tiedoilla yritykselle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
henkilön nimi / tai yrityksen nimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
mahdolliset muut asiakkaan ilmoittamat tiedot vapaassa viestikentässä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta lomakkeen lähettämisen yhteydessä.
Tietoja kerätään myös verkkosivulta Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Yhteydenottolomakkeen ja sähköisen asioinnin lomakkeiden tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

TRS-Tech Oy on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö

Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita tarvittaessa.

Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö

Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.

Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta eväste-käytännöstä sekä saada lisätietoa miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivuston lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sähköpostipalvelimellemme.

Siirrämme tiedot sähköpostipalvelimelta asiakasrekisteriimme:
Sähköisen lomakkeen kautta annettuja tietoja tallennamme ”Asiakkaat” -rekisteriimme, joka sijaitsee sähköisessä taloushallinnon MaestroNG-ohjelmistossamme. Palveluntuottajana toimii Mediamaestro Oy ja tiedot sijaitsevat heidän palvelimellaan. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
trs-tech@trs-tech.fi

14. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.